Ben je verzekerd voor de tandarts?

Ben je verzekerd voor de tandarts?

Tandartskosten kunnen hoger uitvallen dan je zou willen, zeker als er plots iets mankeert aan je gebit. Het is daarom fijn om te weten in hoeverre de basis- en aanvullende tandartsverzekering dekking biedt voor tandheelkundige zorg.

Dekt mijn verzekering de kosten voor de tandarts?

De basisverzekering biedt voor volwassenen geen dekking voor de kosten van de tandarts. Een uitzondering hierop zijn specifieke chirurgische ingrepen, zoals het laten trekken van verstandskiezen.

De verzekerde heeft daarom de optie om zich aanvullend te verzekeren of de kosten uit eigen zak te betalen.

Vergoeding van de basisverzekering

Bij de vergoeding van de kosten van de tandarts uit de basisverzekering wordt onderscheid gemaakt tussen de vergoeding voor volwassenen en kinderen tot 18 jaar.

Kinderen tot 18 jaar

Kinderen tot 18 jaar hebben recht op volledige vergoeding voor:

  • Consulten (1 keer per jaar)
  • Mondhygiëne
  • Vullingen
  • Een aantal overige behandelingen, zoals sealen.

Op indicatie van de tandarts zijn er meerdere controles per jaar mogelijk.

Kinderen hebben geen recht op vergoeding voor: orthodontie, kronen, inlays, bruggen, bleken van tanden en implantaten. Dit soort van behandelingen worden alleen in combinatie met een aanvullende tandartsverzekering vergoed.

Ga bij de polis of zorgverzekeraar na voor een specifiek overzicht van de vergoedingen en voorwaarden met betrekking tot de vergoedingen.

Volwassenen vanaf 18 jaar

Vanaf 18 jaar wordt tandheelkunde alleen in bijzondere gevallen vergoed, bijvoorbeeld de kosten van chirurgische tandheelkunde. In de basispolis staat beschreven wanneer daar sprake van is. Ga deze na voor meer informatie over de vergoedingen.

Daarnaast heeft men recht op een gedeeltelijke vergoeding van een kunstgebit of prothese, namelijk 75%, één keer per vijf jaar. Hier betaal je ook een eigen risico voor. 

Voor alle verzekerden

In sommige gevallen dekt de basisverzekering de tandheelkundige kosten van alle verzekerden, bijvoorbeeld als er vanwege een ernstige stoornis sprake is van afwijkingen in de kaak of mond. Er is dan specialistische mondzorg nodig.

Vergoeding van een tandartsverzekering

Als je op zoek bent naar een ruimere vergoeding voor zorg in de tandheelkunde, is het mogelijk om een tandartsverzekering af te sluiten.

Daarbij zijn de volgende vijf zaken zaken belangrijk:

  1. Welk bedrag wordt vergoed? Dit is het bedrag dat de zorgverzekeraar maximaal uitkeert.
  2. Welk percentage van het bedrag wordt vergoed? Verzekeraars hanteren dikwijls een vergoedingspercentage tot een bepaald maximum, bijvoorbeeld 75% tot € 250.
  3. Welke soorten tandheelkundige behandelingen worden vergoed en wat bedraagt deze vergoeding? Een tandartsverzekering dekt soms niet alle behandelcodes of geeft hiervoor een lagere vergoeding.
  4. Welke aanvullende voorwaarden zijn van toepassing? Geldt er bijvoorbeeld een medische selectie of wachttijd voor de verzekering?

Er zijn talloze websites met overzichten van vergoedingen van verschillende verzekeraars. Vergelijk de verzekeraars en onderzoek welke verzekering het beste bij jou past.

Laat een reactie achter